Chùa Ông, Cửa Lấp, Dương Tơ, Phú Quốc, Việt Nam
0913 945 051
quynhhan02092008@yahoo.com
Đặt ngay
Chính sách riêng tư
Chùa Ông, Cửa Lắp, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
  • điện thoại:

    0773 847 688
  • email:

    reservation@phuquocvillas.vn